Nastavení časů přeceňování

26. 5. 2022
Autor: Petr Pánek
Aktualizováno před 6 měsíci

Pokud z nějakého důvodu potřebujete, aby Cenový automat nepřeceňoval vaše produkty automaticky každou hodinu, můžete si nastavit požadované časy, kdy se přecenění má nebo nemá provádět.

Nastavení je k dispozici v menu ⚙️Konfigurace - Časy přeceňování.

Toto nastavení nemá vliv na ruční přeceňování spouštěné ze stránky Pravidla, to proběhne vždy.

Zodpovědělo to Vaši otázku?