Exporty produktů

25. 5. 2022
Autor: Petr Pánek
Aktualizováno před 6 měsíci

Přidali jsme do aplikace možnost exportovat produktové informace do csv souboru pro jejich další externí zpracování. Exportovat je možno nejen manuálně, ale i pomocí url.

Manuální export

V tabulce produktů klikněte na tlačítko "Export produktů" a obdržíte csv soubor s produkty.

Obsah exportovaného csv souboru

Export reflektuje aktuální produktový pohled (zobrazené sloupce a filtr) a obsahuje jen

  • sloupce aktuálně zobrazené v tabulce, včetně jejich pořadí*
  • produkty splňující aktuální filtr

* Výjimkou jsou sloupce "Obrázek", "Pravidla" a "Pravidla (test)", které v exportu nikdy obsaženy nejsou.

Export pomocí url

Další možností, jak exportovat produktové informace je pomocí speciálních url odkazů. Každý produktový pohled může mít svůj url odkaz jehož zavoláním získáte exportní csv soubor. Obsah exportu tak závisí na nastavení daného pohledu (zobrazené sloupce tabulky a filtr produktů). Díky tomu si můžete připravit pohledy/exporty přesně dle vašich potřeb.

Export pomocí url jsou kvůli zabezpečení dat standardně zakázané a je potřeba je pro požadované pohledy nejprve povolit. Pro povolení exportů a získání url si nejprve zobrazte všechny pohledy,

poté pro požadovaný pohled z menu Akce vyberte příkaz "Povolit export"

a následně ze stejného menu příkaz "Zkopírovat url exportu".

Nyní máte ve schránce (clipboardu) url exportního odkazu pro daný pohled, který můžete kdykoliv použít pro export aktuálních produktových dat z aplikace. Můžete tak jednoduše aktualizovat data v MS Excel nebo jiném nástroji.

Pokud chcete export opět zakázat, můžete tak provést ve stejném menu příkazem "Zakázat export."

Zodpovědělo to Vaši otázku?