Výpočet přesných cen a omezujících cen pro různé cenové hladiny

7. 10. 2022
Autor: Petr Pánek
Aktualizováno před 3 měsíci

Často v pravidlech vídáme zadání výpočtu přesných cen nebo omezujících cen podle cenových hladin produktů. To je samozřejmě užitečné pro dosažení požadované (minimální) marže, optimální pro různé cenové hladiny produktů.

Pokud jste v Cenovém automatu potřebovali takovouto konstrukci vytvořit, bylo to doteď možné jen pomocí sady více pravidel, například takto,

kde funkčnost každého pravidla byla podmínkami omezena jen na požadovanou cenovou hladinu.

Takovéto zadávání však zbytečně navyšuje celkový počet pravidel a komplexnost celého přeceňovacího stromu pravidel. Proto jsme se rozhodli přidat možnost nastavit výpočet přesné a omezující ceny pro jednotlivé cenové hladiny a tím celé zadání výrazně zjednodušit.

Pokud nyní využíváte uvedený systém sady více pravidel, můžete celou sadu nahradit jen jedním pravidlem.

U individuálních pravidel zadaných přímo u produktů není žádná změna, zde zadání více cenových hladin není potřeba.

Přecenění podle Přesná cena

Jednoduše přidáte další cenové hladiny a k nim nastavíte požadovaný výpočet přesné ceny.

Která cenová hladina se pro výpočet vybere závisí na hodnotě vybrané ceny u produktu. Typicky to je podle nákupní ceny, můžete si ale vybrat i podle běžné, doporučené nebo ceny v e-shopu.

Pokud u produktu nebude cena zadaná, použije se pro výpočet první cenová hladina (> 0 Kč).

Navíc stále máte možnost zadat více voleb, jak přesnou cenu vypočítat. Tedy pokud nelze prodejní cenu vypočítat prvním způsobem, například z důvodu, že běžná cena není u produktu zadaná, použije se pro výpočet volba následující podle nákupní ceny.

Omezení vypočtené ceny

Stejným způsobem lze nyní pravidlech zadat i omezení vypočtené ceny pro jednotlivé cenové hladiny.

Změna výpočtu omezení při zadání více možností

Stále máte možnost u jednotlivých hladin zadat více možností, jak omezující cenu vypočítat.

Došlo však ke změně způsobu, jakým se teď výsledná omezující cena podle jednotlivých možností vypočítá.

Dříve se jednotlivé možnosti vyhodnocovaly postupně. Pokud šlo omezující cenu vypočítat podle první možnosti, cena se použila a další možnosti se již nevyhodnocovaly.

Pokud omezující cenu podle první možnosti vypočítat nešlo, většinou z důvodu, kdy zdrojová cena použitá v zadání nebyla u produktu zadaná, tak se výpočet ceny provedl podle další možnosti v pořadí.

Nově se omezující cena nejprve vypočítá podle všech zadaných možností a poté se vybere ta nejvyšší nebo nejnižší z nich, podle vašeho zadání.

To vám přináší nové možnosti, jak výpočet omezující ceny kombinovat podle více kritérií a vybrat to vhodnější na základě vypočtené ceny a ne podle pořadí zadání.

Konverze stávajících pravidel

Vaše stávající pravidla byla překonvertována na nový formát.

Pokud aktuálně ve vašich pravidlech používáte více možností pro výpočet omezující ceny, tato změna systému výpočtu mohla změnit výslednou vypočtenou cenu u produktů.

Prosím zkontrolujte si nastavení u těchto pravidel a výslednou cenu u dotčených produktů a případně proveďte změnu nastavení.

Aktualizace aplikace

Je třeba aktualizovat okno prohlížeče, aby došlo k načtení nové verze aplikace. 

Zodpovědělo to Vaši otázku?