Změna procesu přeceňování produktů

17. 6. 2021
Autor: Petr Pánek
Aktualizováno před 7 měsíci

Touto aktualizací se mění proces přeceňování produktů a umožňuje tak nastavit celkový systém cenotvorby ještě flexibilněji a komplexněji.

Přecenění po každém pravidle

Dosavadní proces přeceňování probíhal pro každý produkt v těchto krocích:

 1. Průchod všemi pravidly ve stromě a poskládání výsledného způsobu přecenění
 2. Přecenění produktu dle poskládaného výsledného způsobu přecenění

Nově probíhá přecenění každého produktu průběžně po každém pravidle (u kterého splní podmínky) a ne až následně po průchodu celého stromu pravidel.

Výhody nového systému

Průběžné přeceňování po každém pravidle umožňuje ihned reagovat na výsledek přecenění dle daného pravidla a podle toho řídit další postup přeceňování. Výsledkem přecenění jsou tyto tři situace: 

 1. Přecenění proběhlo bez chyb a cena byla vypočtena (nebo je nastavena volba Nepřeceňovat)
 2. Došlo k omezení ceny (minimální nebo maximální cenou)
 3. Došlo k chybě a cena nemohla být vypočtena kvůli některému z těchto důvodů:
 • Část pravidla není zadaná a nelze tak provést výpočet ceny
 • Na produktové kartě nebyl nalezen žádný ze zadaných konkurečních e-shopů
 • Všechny e-shopy na produktové kartě byly ignorovány
 • Přesnou cenu nešlo vypočítat žádným ze zadaných způsobů

Na tyto tři situace lze nyní reagovat a podle toho přeceňování zastavit nebo v něm pokračovat. Toho se dá využít například v těchto situacích:

 • Požadované pozice nešlo dosáhnout při zachování minimální ceny (došlo k omezení minimální cenou). Produkt může být přeceněn jiným alternativním způsobem (např. nastav MOC cenu).
 • Žádný ze zadaných konkurenčních e-shopů není aktuálně na produktové kartě a cenu tak nelze vypočítat. Produkt může být přeceněn jiným alternativním způsobem.
 • Cena byla v pořádku vypočtena a nebyla omezena, další pravidla už nevyhodnocuj.

Nové volby v pravidlech

Nově je v možno v pravidlech zadat "Zastavit vyhodnocování dalších pravidel" pro všechny tři výše uvedené situace:

 • Pokud byla cena vypočtena (nebo se nepřeceňuje)
 • Pokud cena nebyla omezena (tj. došlo k zachování požadované minimální nebo maximální marže)
 • Pokud cena nemohla být vypočtena

Konverze stávajících pravidel

K vašim stávajícím pravidlům byly volby "Zastavit vyhodnocování dalších pravidel" přidány a nastaveny tak, aby přecenění produktů proběhlo stejně, jako před touto aktualizací: 

 • Pokud byla cena vypočtena (nebo se nepřeceňuje) = Podle hodnoty původního nastavení "Zastavit vyhodnocování dalších pravidel"
 • Pokud cena nebyla omezena  = Podle hodnoty původního nastavení "Zastavit vyhodnocování dalších pravidel"
 • Pokud cena nemohla být vypočtena = Ne

Doporučujeme vám si pravidla zkontrolovat a tyto volby v případě potřeby přenastavit.

Záznam průběhu přecenění

U každého produktu se nyní nově zaznamenává průběh přecenění podle jednotlivých pravidel. V detailu produktu pak uvidíte přesně 

 • Podle jakého pravidla bylo přecenění provedeno
 • Jaká cena byla vypočtena
 • Jestli došlo k omezení ceny a z jaké ceny
 • Jaká chyba při přecenění nastala

Máte tedy úplný přehled, podle jakých pravidel byl který produkt přeceněn, což usnadní odhalování případných nesrovnalostí.

Zodpovědělo to Vaši otázku?