Individuální přeceňovací pravidla

Co jsou individuální přeceňovací pravidla

Jsou to přeceňovací pravidla zadaná u konkrétního produktu. Umožňují rychle nastavit způsob přecenění pro jeden produkt.

Tato pravidla nejsou uložena ve stromě pravidel, ale u produktu.

Při přeceňování produktů mají individuální pravidla prioritu před stromem pravidel. Produkty se zadaným individuálním pravidlem tak budou přeceněny podle něj a pravidla ve stromě se pro něj nebudou vůbec vyhodnocovat.

Individuální pravidla lze zadat jak "normální" (ovlivňující prodejní cenu produktu v e-shopu), tak "testovací", obdobně jako ve stromě pravidel.

Jak individuální pravidla vytvořit, upravit nebo smazat

Lze to provést na třech místech:

  1. V tabulce produktů
  2. V náhledu produktu
  3. V detailu produktu

1. V tabulce produktů

U požadovaného produktu najeďte myší na sloupec "PRAVIDLA" nebo "PRAVIDLA (TEST)", objeví se vám tlačítko (+), kterým můžete individuální pravidlo pro daný produkt vytvořit.

Po kliknutí se zobrazí dialogové okno se zadáním individuálního pravidla. Způsob zadání pravidla je obdobný se zadáváním ve stromě pravidel.

Provedené změny je třeba uložit, tím dojde také k přecenění tohoto produktu a aktualizaci informací v tabulce produktů.

Zadané pravidlo se pak u produktu zobrazí ve sloupci "PRAVIDLA" nebo "PRAVIDLA (TEST)" s indikátorem "Individuální pravidlo".

Najetím myší na tento sloupec a kliknutím na ikonu tužky můžete pravidlo upravit.

Pravidlo lze odstranit tlačítkem "Smazat pravidlo".

2. V náhledu produktů

Náhled produktu nově obsahuje sekce "Individuální přeceňovací pravidlo" a "Individuální přeceňovací pravidlo (test)", pro jejich úpravu.

3. V detailu produktů

Detailní stránka produktu nově obsahuje sekce "Individuální přeceňovací pravidlo" a "Individuální přeceňovací pravidlo (test)", pro jejich úpravu.

Zobrazení typu pravidla

V tabulce produktů si nově můžete zobrazit sloupce "Typ pravidla" a "Typ pravidla (test)" s informací, jaký typ pravidla daný produkt má.

Filtrování produktů s pravidly

Produkty s požadovaným typem pravidla si nově můžete jednoduše zobrazit s pomocí rychlého filtru "Má pravidlo".

Rozšířili jsme i standardní filtr o možnost vybrat typ pravidla.