Manuální zadání cen u produktů

Nově je možno u produktů manuálně zadat vybrané ceny:

  • Akční cena
  • Běžná cena
  • Doporučná koncová cena (MOC)
  • Nákupní cena
  • Minimální povolená cena
  • Maximální povolená cena

Toho můžete využít v situacích, kdy potřebujete například

  • Korigovat nákupní cenu, kterou získáváte od dodavatele, ale které neodpovídá skutečné aktuální nákupní ceně, za kterou jste produkty nakoupili.
  • Doplnit chybějící ceny u produktů, kde nejsou importovány z e-shopu/IS.
  • Zadat individuální minimální / maximální povolené ceny, které můžete využít pro omezení minimální / maximální cenou v přeceňovacích pravidlech.

Ceny je možno zadávat manuálně v tabulce produktů kliknutím na odpovídající buňku tabulky. V zobrazeném dialogovém okně pak aktivujete volbu "Zadat cenu manuálně", upravíte cenu na požadovanou hodnotu a uložíte.

Takto manuálně zadaná cena nahrazuje naimportovanou cenu a nebude se při importech aktualizovat, aby nedošlo k jejímu přepsání.

Manuálně zadané ceny jsou v tabulce produktů rozpoznatelné pomocí přidaného indikátoru tužky.

Produkty s vybranou manuálně zadanou cenou si můžete také jednoduše zobrazit s pomocí přidaných filtrů produktů.

Pokud chcete cenu odstranit, aby u produktu nebyla zadaná, stačí ji v editaci smazat a uložit.

Pokud manuální cenu již nechcete používat a chcete se "vrátit" k importované ceně, deaktivujete volbu "Zadat cenu manuálně" a uložte. Při další aktualizaci produktových informací se cena přepíše z importního zdroje, pokud je v něm zadaná.