Přidání dodavatele u produktů

K produktům jsme přidali informaci o dodavateli, kterou můžete v aplikaci využít v podmínkách přeceňovacích pravidel a seznamu produktů, obdobně jako hodnotu "výrobce".

Ze Shoptetu se dodavatelé načítají automaticky.
Dodavatelé lze také načítat přes importní feed, který jsme rozšířili o element SUPPLIER.