Přidání hmotnosti k produktům

K produktům jsme přidali informaci o hmotnosti, kterou můžete v aplikaci využít v podmínkách přeceňovacích pravidel a seznamu produktů.

Ze Shoptetu a UPgates se hmotnosti načítají automaticky.

Hmotnost lze také načítat přes importní XML feed, který jsme rozšířili o element WEIGHT.