Volitelné přeceňování variantních produktů

Co jsou variantní produkty

Produkty, které jsou v Heureka spárované na stejné produktové kartě a jsou vidět až po kliknutí na odkaz "Více variant", jsou zobrazené na žlutém pozadí.

Kdy (ne)přeceňovat variantní produkty

Pokud se varianty produktů liší například jen barvou a mají stejnou cenu, pak je dobré přeceňovat všechny varianty, aby jejich ceny byly stále shodné.

Pokud jsou však ceny jednotlivých variant rozdílné (jako na obrázku výše), jejich přeceňování není žádoucí, neboť při přeceňování se porovnává vždy s cenou "základní" varianty produktu, která je nižší. Bohužel z dostupných dat z Heureky nelze spolehlivě identifikovat jednotlivé varianty, aby je bylo možno ve vašem e-shopu přecenit vůči stejné variantě u konkurence.

Nová volba v pravidlech

Nově je v možno v pravidlech zadat, jestli chcete nebo nechcete variantní produkty přeceňovat.

Identifikace nepřeceněných variantních produktů

Pokud variantní produkty přeceňovat nechcete, je u nich během průběhu přeceňování tato skutečnost zaznamenána. V detailu produktu je pak v části "Průběh přecenění podle pravidel" vidět oznámení, že k přecenění nedošlo neboť se jedná o variantní produkt.

Konverze stávajících pravidel

K vašim stávajícím pravidlům byla volba "Přecenit variantní produkty" přidána  a nastavena na Ano, aby přecenění produktů proběhlo stejně, jako před touto aktualizací. Doporučujeme vám si pravidla zkontrolovat a tuto volbu v případě potřeby vypnout.