Výjimky z ignorování e-shopů

V pravidlech je možno zadat seznam e-shopů, které nebudou ignorovány i když splní zadané podmínky. Můžete využít pro vytvoření výjimek pro ignorování e‑shopů. Výjimky lze aktivovat pro jednotlivé způsoby ignorování e-shopů.